Het Flentrop orgel

Toen Gasthuis Leeuwenbergh in 1930 in handen van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden was voor de begeleiding van de kerkgezangen was een orgel erg gewenst. Tot begin jaren vijftig werd gebruik gemaakt van een pneumatisch orgel maar op advies van de wereldberoemde Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer werd dit orgel in 1954 vervangen door een gloednieuw orgel, gebouwd door de firma Flentrop. 

Nieuw orgel op advies van Albert Schweitzer

Het orgel van Leeuwenbergh kwam tot stand op instigatie van niemand minder dan Albert Schweitzer! Deze beroemde organist, theoloog, humanist, Bachkenner, arts, ontwikkelingswerker avant-le-lettre én Nobelprijswinnaar bezocht in 1951 het toenmalige (vrijzinnige) kerkgebouw Leeuwenbergh voor een lezing over zijn werk in Afrika. Dit was tijdens één van Schweitzer’s befaamde ‘bedeltochten’ ten behoeve van zijn eigen ziekenhuis in Lambarene, Afrika.

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer

Toenmalige Leeuwenberghorganist George Stam wist Schweitzer te bewegen om het kerkbestuur te adviseren om het oude orgel te vervangen en een nieuw orgel te laten bouwen. Na een inzamelingsactie kwam het instrument er, mede op grond van Schweitzer’s concrete bouwaanwijzingen. Het Flentroporgel in Leeuwenbergh is in feite het enige orgel waarmee de naoorlogse, vernieuwende orgelbouwopvattingen van Schweitzer concreet zijn ‘gematerialiseerd’.

Het orgel werd op 12 december 1954 in gebruik genomen met een bespeling door George Stam, destijds organist van deze kerk. De huidige vaste bespeler van het orgel is organist Dick van Dijk.

Bron: utrechtorgelland.nl