ANBI status

De Stichting Vrienden van Leeuwenbergh beschikt over de ANBI-status (culturele instelling).

Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze gegevens vindt u in de volgende stukken:

Beleidsplan Stichting Vrienden van Leeuwenbergh

2016

Jaarrekening 2016 (balans, staat van baten en lasten en toelichting)
Jaarverslag 2016 (inclusief verslag uitgeoefende activiteiten)

2017

Jaarrekening 2017 (balans, staat van baten en lasten en toelichting)
Jaarverslag 2017 (inclusief verslag uitgeoefende activiteiten)

2018