13e Kerstnacht in Gasthuis Leeuwenbergh

De Stichting Gasthuis Leeuwenbergh nodigt – voor de 13e keer – uit tot viering van de Kerstnacht op 24 december in Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a te Utrecht. De avond staat in het teken van geestelijke barokmuziek en is vrij toegankelijk. Vanaf 20.15 uur gaan de deuren open voor het publiek.

Voor dit jaar is orkest Le Concert du Trianon een samenwerking aangegaan met het koor van Stichting Eemland Muziekprojecten. Er zal een programma worden gebracht rond het thema barokke psalmzettingen. Uit te voeren werken zijn onder anderen het majestueuze Magnificat van Vivaldi voor koor en orkest, evenals zijn Laetatus sum en delen uit het Dixit Dominus van Lotti. Het muziekensemble staat onder leiding van Sebastian de Leeuw.

Verder zijn wij blij ons verzekerd te hebben van de medewerking van Leo Samama (musicoloog, componist, schrijver en docent) die een inleiding zal houden over de geschiedenis van de psalmzetting, deze toespitsen op de uit te voeren werken en een verband leggen met Luther, die dit jaar precies 500 jaar geleden zijn 95 stellingen in Wittenberg aan de kerk nagelde. Zoals gebruikelijk zullen traditionele kerstliederen niet ontbreken, waarbij het Flentroporgel wordt bespeeld door Dick van Dijk.

Na afloop bieden wij de aanwezigen een glas Glühwein aan, zodat men elkaar een goede Kerst kan wensen onder het genoegen van dit hartverwarmend elixer.

Een vrijwillige financiële bijdrage aan het slot van de avond ter bestrijding van de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.

Het bestuur van de Stichting Gasthuis Leeuwenbergh

Belangrijk: Reserveren is niet mogelijk. Er is een maximum aantal van 300 plaatsen.

Programma

Barokke psalmen

Antonio Lotti (1667 – 1740)

Missa Sancti Christophori

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Magnificat RV610
Laetatus sum RV607
Lauda Jerusalem RV609

Elise van Etten, sopraan
Minho Jeong, countertenor
Projectkoor van Stichting Eemland Muziekprojecten (koorleider Rob Meijer)
Le Concert du Trianon o.l.v. Sebastian de Leeuw