ANBI status

De Stichting Vrienden van Leeuwenbergh beschikt over de ANBI-status (culturele instelling).

Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze gegevens vindt u in de volgende stukken:

Beleidsplan Stichting Gasthuis Leeuwenbergh

2018

Jaarrekening 2018 (balans, staat van baten en lasten en toelichting)
Jaarverslag 2018 (inclusief verslag uitgeoefende activiteiten)