ANBI status

De Stichting Vrienden van Leeuwenbergh beschikt over de ANBI-status (culturele instelling).

Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze gegevens vindt u in de volgende stukken:

Beleidsplan Stichting Gasthuis Leeuwenbergh

2018

Jaarrekening 2018 (balans, staat van baten en lasten en toelichting)
Jaarverslag 2018 (inclusief verslag uitgeoefende activiteiten)

2019

Jaarrekening 2019 (balans, staat van baten en lasten en toelichting)