Historie

Het in 1567 gestichte Leeuwenbergh is genoemd naar mevrouw Agnes van Leeuwenbergh die haar gehele vermogen naliet aan armen van dagen. Leeuwenbergh is eerst in gebruik als gasthuis, hoewel het was bedoeld als pesthuis (voor lijders aan de pest). Leeuwenbergh kent echter een rijke en gevarieerde historie en heeft Utrecht gediend in vele hoedanigheden.

Eén gebouw, vele functies

Sinds de bouw in 1567 heeft het gebouw dienstgedaan als gasthuis totdat de Fransen tijdens het ‘Rampjaar 1672’ de stad veroveren. De Leeuwenbergh wordt gevorderd en ingericht als als militair hospitaal. Zes jaar later – de Fransen zijn het land alweer uit –  wordt Leeuwenbergh door brand verwoest. Ook na herbouw blijft Leeuwenbergh dienst doen als gasthuis. Totdat het gebouw vanaf het eind van de 18e eeuw andere functies gaat vervullen. Tijdens een nieuwe oorlog met Frankrijk wordt Leeuwenbergh stadsbezit en opnieuw omgebouwd tot kazerne.

Scheikundig laboratorium

In 1844 vragen de curatoren van de Utrechtse Hogeschool aan het stadsbestuur om Leeuwenbergh te bestemmen tot laboratorium van de Faculteit Scheikunde. Na bijna 60 jaar komt het gebouw weer in het bezit van de stad en wordt het gebruikt als tentoonstellingsruimte. In 1908 staat de stad het gebouw opnieuw in bruikleen af aan de universiteit. Ditmaal wordt het in gebruik genomen door de Faculteit der Farmacologie. De universiteit opent in 1929 ‘Nieuw Leeuwenbergh’ aan de Vondellaan en verhuist de faculteit.

Nieuw leven als concertzaal en evenementenlocatie

Het kost weinig moeite om oude en nieuwe vrienden van Leeuwenbergh te verenigen. Op 17 mei 2004 is de Stichting Vrienden van Leeuwenbergh een feit. Deze stichting heeft Leeuwenbergh aangekocht en zal het gebouw zonder winstoogmerk beheren en openstellen voor het publiek.

Leeuwenbergh werd in 2007 verbouwd. Vanaf 1 februari 2008 is het weer in gebruik, eerst als tijdelijke ‘kleine zaal’ gedurende de verbouwing van Muziekcentrum Vredenburg (thans TivoliVredenburg) en sinds 2013 als zelfstandige evenementenlocatie en concertzaal. In 2017 vierden we ons 450-jarig bestaan met een prachtig jubileumconcert door Holland Baroque.

ConcertLab

In 2019 en 2020 is Leeuwenbergh intern verbouwd. Leeuwenbergh is thans heringericht en modern geoutilleerd als kamermuzieklocatie, met het oog op uitvoeringen, opnames en streaming van kamermuziek door ConcertLab.