Tag Archives: jaarrekening

ANBI status

De Stichting Gasthuis Leeuwenbergh beschikt over de ANBI-status (culturele instelling). Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze gegevens vindt u in de volgende stukken: • Beleidsplan Stichting Gasthuis Leeuwenbergh 2022 Jaarrekening 2022 (balans, staat van baten en lasten en toelichting) Jaarverslag 2022